NÚKIB evidoval v srpnu více než dvojnásobný nárůst incidentů oproti červenci

NÚKIB vydal přehled kybernetických incidentů za srpen 2023. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v srpnu 27 kybernetických incidentů, což je více než dvojnásobný nárůst oproti předchozímu měsíci. Ačkoli i nadále převažovaly méně významné kybernetické incidenty, došlo k výraznému nárůstu incidentů významných. Tento nárůst byl ovlivněn další novou vlnou DDoS útoků, kdy …