Kybernetické incidenty pohledem NÚKIB – leden 2023

NÚKIB vydal přehled Kybernetických incidentů za leden 2023. Eviduje více než dvojnásobný nárůst kybernetických incidentů oproti předchozímu měsíci. Většina z nich spadala mezi méně významné, nicméně byly registrovány také dva významné incidenty. Zasažené subjekty pocházely především ze sektoru veřejné správy. Nejpočetnějším typem incidentu se staly útoky na dostupnost. V návaznosti na nárůst zaznamenaných DDoS útoků …