Naše portfolio

Poskytujeme služby nezávislých auditorů kybernetické bezpečnosti informačních a průmyslových technologií

Audit připravenosti organizace na NIS2

#E-RAM #Hospitals #ISMS #IT&OT

Audit ISMS

#E-RAM #ISMS

Audit IT&OT projektů

#ISMS #IT&OT

Audit zranitelností IT&OT

#ISMS #IT&OT

Audit ISMS nemocnic

#Hospitals #ISMS

Novinky

Zranitelnosti IT a OT technologií jsou reálnou hrozbou současnosti

Mírné zvýšení počtu incidentů v lednu 2024 oproti prosinci

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v lednu zvýšený počet registrovaných kybernetických incidentů oproti předchozímu měsíci, nicméně v ročním porovnání se jedná o podprůměrný počet. Evidováno bylo celkem 18 incidentů, z nichž všechny byly z kategorie méně významné. V rámci klasifikace dominovala kategorie “Dostupnost”. Mimo to NÚKIB řešil incidenty z kategorií “Průnik”, …

Za rok 2023 zaznamenal NÚKIB rekordní počet incidentů

Celkem 262 incidentů za rok 2023 zaregistroval Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost – NÚKIB. V roce 2022 to přitom bylo 146. „Dva z loňských incidentů jsme navíc klasifikovali jako velmi významné – to znamená, že je řadíme do nejvyšší kategorie co do závažnosti. Jeden z nich se týkal významné strategické státní instituce a druhý neregulovaného subjektu z obranného …

Mírný nárůst incidentů v prosinci 2023

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v prosinci mírný nárůst počtu registrovaných kybernetických incidentů oproti měsíci listopadu. Evidováno bylo 12 incidentů, z nichž všechny byly méně významné a v rámci klasifikace dominovala kategorie “Dostupnost”. Dále NÚKIB také řešil incidenty z kategorií “Informační bezpečnost” a “Průnik”. Kapitola Zaměřeno na hrozbu se tentokrát věnuje …

Ing. Vladimír Paclík

ISO/IEC 27001 Lead Auditor, Auditor kybernetické bezpečnosti dle vyhlášky č. 82/2014 Sb. §7 odst. (4) písm. a)