Naše portfolio

Poskytujeme služby nezávislých auditorů kybernetické bezpečnosti informačních a průmyslových technologií

Audit připravenosti organizace na NIS2

#E-RAM #Hospitals #ISMS #IT&OT

Audit ISMS

#E-RAM #ISMS

Audit IT&OT projektů

#ISMS #IT&OT

Audit zranitelností IT&OT

#ISMS #IT&OT

Audit ISMS nemocnic

#Hospitals #ISMS

Novinky

Zranitelnosti IT a OT technologií jsou reálnou hrozbou současnosti

V říjnu opět vzrostl počet kybernetických incidentů

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v říjnu 27 kybernetických incidentů. Jejich počet vzrostl oproti předchozímu měsíci a již potřetí v řadě se drží nad průměrem za posledních dvanáct měsíců. Zvýšený počet incidentů se však nepromítl do jejich závažnosti. Naopak došlo k poklesu evidovaných významných incidentů. Stejně jako v minulých měsících dominovala …

V září opět nadprůměrná aktivita hackerů

NÚKIB vydal přehled kybernetických incidentů za září 2023. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v září 21 kybernetických incidentů. Ačkoli jejich počet oproti minulému měsíci klesl, stále se drží nad průměrem za posledních 12 měsíců. Většina incidentů byla součástí kampaně cílící primárně na český bankovní sektor, která proběhla na přelomu srpna a …

NÚKIB evidoval v srpnu více než dvojnásobný nárůst incidentů oproti červenci

NÚKIB vydal přehled kybernetických incidentů za srpen 2023. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v srpnu 27 kybernetických incidentů, což je více než dvojnásobný nárůst oproti předchozímu měsíci. Ačkoli i nadále převažovaly méně významné kybernetické incidenty, došlo k výraznému nárůstu incidentů významných. Tento nárůst byl ovlivněn další novou vlnou DDoS útoků, kdy …

Ing. Vladimír Paclík

ISO/IEC 27001 Lead Auditor, Auditor kybernetické bezpečnosti dle vyhlášky č. 82/2014 Sb. §7 odst. (4) písm. a)