Naše portfolio

Poskytujeme služby v oblasti kybernetické a provozní bezpečnosti

Zavedení a podpora systému kontinuity činností

#BCM

Zavedení a podpora systému řízení bezpečnosti informací

#SŘBI

Outsoursing bezpečnostních rolí

#Outsoursing

Připravenost na NIS2

#SŘBI

Audit SŘBI

#SŘBI

Novinky

Události a trendy

Doplněné znění návrhu zákona předložil NÚKIB Legislativní radě vlády

Návrh zákona byl dne 28. května 2024 Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) předán zpět Legislativní radě vlády (LRV) k dalšímu posouzení a případnému vydání doporučujícího stanoviska. Aktuální podoba ve verzi pro další jednání Legislativní rady vlády je veřejně dostupná v systému elektronické knihovny legislativního procesu (eKLEP) na tomto odkaze: ODok Portál – VeKLEP …

V březnu zůstává v ČR počet incidentů stejný jako v lednu a únoru 2024

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v březnu totožný počet incidentů jako uplynulý měsíc. Jednalo se tak již o pátý měsíc v řadě s podprůměrnými hodnotami evidovaných incidentů. Stejně jako v únoru byl zaznamenán i jeden významný kybernetický incident. Zbylých 17 incidentů pak spadalo do kategorie méně významných. I nadále v přehledu dominují incidenty …

V únoru stejný počet incidentů jako v lednu 2024

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v únoru stejný počet registrovaných kybernetických incidentů jako v lednu. Jednalo se tak o čtvrtý měsíc v řadě s podprůměrnými hodnotami. Z celkového počtu 18 incidentů spadal jeden do kategorie významné, zbylé pak do kategorie méně významné. Dlouhodobým trendem jsou incidenty spojené s dostupností, které dominovaly …

Ing. Vladimír Paclík

ISO/IEC 27001 Lead Auditor, Auditor kybernetické bezpečnosti dle vyhlášky č. 82/2014 Sb. §7 odst. (4) písm. a)