Naše portfolio

Poskytujeme služby nezávislých auditorů kybernetické bezpečnosti informačních a průmyslových technologií

Audit připravenosti organizace na NIS2

#E-RAM #Hospitals #ISMS #IT&OT

Audit ISMS

#E-RAM #ISMS

Audit IT&OT projektů

#ISMS #IT&OT

Audit zranitelností IT&OT

#ISMS #IT&OT

Audit ISMS nemocnic

#Hospitals #ISMS

Novinky

Zranitelnosti IT a OT technologií jsou reálnou hrozbou současnosti

V březnu zůstává v ČR počet incidentů stejný jako v lednu a únoru 2024

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v březnu totožný počet incidentů jako uplynulý měsíc. Jednalo se tak již o pátý měsíc v řadě s podprůměrnými hodnotami evidovaných incidentů. Stejně jako v únoru byl zaznamenán i jeden významný kybernetický incident. Zbylých 17 incidentů pak spadalo do kategorie méně významných. I nadále v přehledu dominují incidenty …

V únoru stejný počet incidentů jako v lednu 2024

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v únoru stejný počet registrovaných kybernetických incidentů jako v lednu. Jednalo se tak o čtvrtý měsíc v řadě s podprůměrnými hodnotami. Z celkového počtu 18 incidentů spadal jeden do kategorie významné, zbylé pak do kategorie méně významné. Dlouhodobým trendem jsou incidenty spojené s dostupností, které dominovaly …

Mírné zvýšení počtu incidentů v lednu 2024 oproti prosinci

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v lednu zvýšený počet registrovaných kybernetických incidentů oproti předchozímu měsíci, nicméně v ročním porovnání se jedná o podprůměrný počet. Evidováno bylo celkem 18 incidentů, z nichž všechny byly z kategorie méně významné. V rámci klasifikace dominovala kategorie “Dostupnost”. Mimo to NÚKIB řešil incidenty z kategorií “Průnik”, …

Ing. Vladimír Paclík

ISO/IEC 27001 Lead Auditor, Auditor kybernetické bezpečnosti dle vyhlášky č. 82/2014 Sb. §7 odst. (4) písm. a)