Naše portfolio

Poskytujeme služby v oblasti kybernetické a provozní bezpečnosti

Zavedení a podpora systému kontinuity činností

#BCM

Zavedení a podpora systému řízení bezpečnosti informací

#SŘBI

Vzdělávání zaměstnanců

#SŘBI

Outsourcing specialistů | NIS2

#SŘBI

Audit SŘBI

#SŘBI

Novinky

Události a trendy

Vláda schválila návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti

Vláda České republiky 17. července 2024 projednala a schválila návrh nového zákona o kybernetické bezpečnosti. Vláda návrh nového zákona schválila se změnou, která se týká mechanismu prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce. Zákon by nyní, po zapracování vládou požadovaných úprav, měl být předložen do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Zdroj: nukib.cz Obrázek: Pixabay.com

Doplněné znění návrhu zákona předložil NÚKIB Legislativní radě vlády

Návrh zákona byl dne 28. května 2024 Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) předán zpět Legislativní radě vlády (LRV) k dalšímu posouzení a případnému vydání doporučujícího stanoviska. Aktuální podoba ve verzi pro další jednání Legislativní rady vlády je veřejně dostupná v systému elektronické knihovny legislativního procesu (eKLEP) na tomto odkaze: ODok Portál – VeKLEP …

V březnu zůstává v ČR počet incidentů stejný jako v lednu a únoru 2024

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v březnu totožný počet incidentů jako uplynulý měsíc. Jednalo se tak již o pátý měsíc v řadě s podprůměrnými hodnotami evidovaných incidentů. Stejně jako v únoru byl zaznamenán i jeden významný kybernetický incident. Zbylých 17 incidentů pak spadalo do kategorie méně významných. I nadále v přehledu dominují incidenty …

Ing. Vladimír Paclík

ISO/IEC 27001 Lead Auditor, Auditor kybernetické bezpečnosti dle vyhlášky č. 82/2014 Sb. §7 odst. (4) písm. a)