Školíme zaměstnance v oblasti kybernetické a provozní bezpečnosti

Zaměření kurzů

 • Garant aktiva
 • Management
 • Bezpečnostní role
 • a další dle individuálních požadavků

Oblasti kurzů

 • Řízení aktiv
 • Řízení rizik
 • Plán zvládání rizik
 • Havarijní plány
 • Zvládání událostí a incidentů
 • Vyhodnocování hrozeb
 • Realizace organizačních a technických opatření