Poskytujeme školené odborníky pro zajištění bezpečnostních rolí a jejich podporu v souladu s požadavky současné a nové legislativy – NIS2

Bezpečnostní role

  • Manažer kybernetické bezpečnosti
  • Architekt kybernetické bezpečnosti
  • Auditor kybernetické bezpečnosti
  • Business Continuity Manager
  • Podpora Řídícímu výboru pro kybernetickou bezpečnost