Provádíme audity systému řízení bezpečnosti informací ( SŘBI ) dle zákona č. 181/2014 Sb. (budoucí NIS2) a ISO/IEC 27001:2022