Modulární nástroj pro řízení kybernetické a provozní bezpečnosti

Moduly

  • Agenda manažera kybernetické bezpečnosti
  • Plán opatření
  • Řízení aktiv
  • Řízení rizik
  • Havarijní plány a BCM
  • Agenda GDPR
  • Agenda Compliance
  • a řada dalších