EU se rozhodla posílit kybernetickou bezpečnost a odolnost v celé Unii: Rada přijala NIS2

Rada dne 28. listopadu 2022 přijala právní předpis k zajištění vysoké společné úrovně kybernetické bezpečnosti v celé Unii, jehož cílem je dále zlepšit odolnost veřejného i soukromého sektoru i EU jako celku a jejich schopnost reagovat na incidenty. Nová směrnice, označovaná jako „NIS 2“, nahradí stávající pravidla pro bezpečnost sítí a informačních systémů (směrnice o bezpečnosti sítí a informací). Důslednější řízení rizik a incidentů a spolupráce Směrnice …

Kybernetické incidenty pohledem NÚKIB – říjen 2022

NÚKIB vydal přehled Kybernetických incidentů pohledem za říjen 2022. Počet kybernetických útoků se v říjnu dostal vysoko nad průměr a jde o dosud nejvyšší hodnoty od letošního dubna. Velký podíl na tom mají DDoS útoky, jejichž počet dosahuje téměř souhrnných hodnot od začátku letošního roku. DDoS útokům se NÚKIB věnuje v sekci Trendy v kybernetické …

NKÚ: Stát i firmy musí zvýšit IT bezpečnost

V pořadí již osmý ročník konference interních a externích auditorů se konal ve čtvrtek 3. listopadu v pražském sídle NKÚ, tentokrát na téma „Kyberbezpečnost“. Setkání uspořádal NKÚ ve spolupráci s Českým institutem interních auditorů, Komorou auditorů ČR, Radou pro veřejný dohled nad auditem a Ministerstvem financí. Diskutující se shodli na tom, že s  růstem významu informačních technologií ve společnosti roste …