Doplněné znění návrhu zákona předložil NÚKIB Legislativní radě vlády

Návrh zákona byl dne 28. května 2024 Národním úřadem pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) předán zpět Legislativní radě vlády (LRV) k dalšímu posouzení a případnému vydání doporučujícího stanoviska.

Aktuální podoba ve verzi pro další jednání Legislativní rady vlády je veřejně dostupná v systému elektronické knihovny legislativního procesu (eKLEP) na tomto odkaze: ODok Portál – VeKLEP – Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti (ODok Portál – VeKLEP – Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o kybernetické bezpečnosti).

Základní přehled změn a srovnání předchozí a aktuální verze návrhu naleznete také na stránkách nis2.nukib.gov.cz.

Pokud předseda LRV vydá doporučující stanovisko, bude návrh zákona doporučen vládě k projednání.

Zdroj: nukib.cz

Obrázek: Pixabay.com

Nejčtenější