Kybernetické incidenty pohledem NÚKIB – prosinec 2022

NÚKIB vydal přehled Kybernetických incidentů za prosinec 2022. Počet kybernetických incidentů se pohyboval na podprůměrných hodnotách. Klesla také jejich závažnost, kdy za tento měsíc nebyl evidován významný ani velmi významný incident. Nejpočetnějším typem incidentu se poprvé za rok 2022 stala kategorie škodlivý kód. V trendech se NÚKIB zaměřuje na kyberkriminalitu jako službu (cybercrime-as-a-service). Je to …