Kybernetické incidenty pohledem NÚKIB – květen 2022

NÚKIB vydal květnový přehled Kybernetických incidentů. Počet kybernetických incidentů se po předchozím rušném měsíci vrátil do průměrných hodnot. Jejich závažnost nicméně byla relativně vysoká. Květnové incidenty poznamenalo špatné zabezpečení na straně dodavatelů, a proto se NÚKIB na řízení dodavatelů v tomto reportu více zaměřili. Z květnových událostí je třeba dále vyzdvihnout novou kritickou zranitelnost Follina, která se …