NÚKIB je nově orgánem příslušným k autorizaci pro povolání a pracovní činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti

V souvislosti s novelizací zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, se k 1. dubnu 2023 dle §2, písm. k) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) stal orgánem příslušným k rozhodování o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace pro povolání a pracovní činnosti, jejichž výkonu se příslušná profesní …

Kybernetické incidenty za březen 2023 byly rekordní

NÚKIB vydal přehled kybernetických incidentů za březen 2023. Minulý měsíc se díky 28 kybernetickým incidentům evidovaných NÚKIB stal rekordním. Drtivá většina z pohledu závažnosti spadala mezi méně významné. Jednalo se především o DDoS útoky, které neměly vážné dopady a jen krátkodobě narušily dostupnost webových stránek obětí. V reportu NÚKIB přibližuje dlouhodobě probíhající smishingovou kampaň, která …