Výrazný pokles incidentů v listopadu 2023

NÚKIB vydal přehled kybernetických incidentů za listopad 2023. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v listopadu oproti předchozím měsícům výrazný pokles počtu kybernetických incidentů. Evidováno bylo pouze 10 incidentů, z nichž všechny byly méně závažné. Nejčastější kategorií byla “Dostupnost”, kam stejně jako v minulých měsících spadaly DDoS útoky a některé provozní výpadky. …

V říjnu opět vzrostl počet kybernetických incidentů

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v říjnu 27 kybernetických incidentů. Jejich počet vzrostl oproti předchozímu měsíci a již potřetí v řadě se drží nad průměrem za posledních dvanáct měsíců. Zvýšený počet incidentů se však nepromítl do jejich závažnosti. Naopak došlo k poklesu evidovaných významných incidentů. Stejně jako v minulých měsících dominovala …

V září opět nadprůměrná aktivita hackerů

NÚKIB vydal přehled kybernetických incidentů za září 2023. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v září 21 kybernetických incidentů. Ačkoli jejich počet oproti minulému měsíci klesl, stále se drží nad průměrem za posledních 12 měsíců. Většina incidentů byla součástí kampaně cílící primárně na český bankovní sektor, která proběhla na přelomu srpna a …

NÚKIB evidoval v srpnu více než dvojnásobný nárůst incidentů oproti červenci

NÚKIB vydal přehled kybernetických incidentů za srpen 2023. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) evidoval v srpnu 27 kybernetických incidentů, což je více než dvojnásobný nárůst oproti předchozímu měsíci. Ačkoli i nadále převažovaly méně významné kybernetické incidenty, došlo k výraznému nárůstu incidentů významných. Tento nárůst byl ovlivněn další novou vlnou DDoS útoků, kdy …

V červenci eviduje NÚKIB podprůměrný počet kybernetických incidentů

NÚKIB vydal přehled kybernetických incidentů za červenec 2023. V červenci evidoval NÚKIB 13 kybernetických incidentů. Po dvouměsíčním období nadprůměrného počtu incidentů došlo k jejich poklesu, což bylo dáno zejména nižším množstvím registrovaných DDoS útoků. Navzdory tomu i nadále převažovaly incidenty spadající do kategorie omezení dostupnosti. Většina incidentů tohoto typu však byla způsobena výpadky či špatnou …

NÚKIB upozornil na hrozby v podobě kvantových počítačů

Kvantové počítače zažívají v současné době velký rozmach. S rozvojem jejich schopností ovšem nabírá stále větších a konkrétnějších rozměrů také hrozba, kterou kvantové počítače představují pro současné kryptografické standardy v oblasti kybernetické bezpečnosti. V reakci na to Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) připravil tři podpůrné materiály, které objasňují povahu této hrozby, a kroky, které bude v následujících …

V červnu 2023 byl v ČR znovu nadprůměrný počet kybernetických incidentů

NÚKIB vydal přehled Kybernetických incidentů za červen 2023. Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v červnu evidoval 22 kybernetických bezpečnostních incidentů. Jejich počet se tak podobně jako minulý měsíc držel vysoko nad průměrem posledních 12 měsíců. Vedle DDoS útoků, které posledního půl roku pravidelně zvyšují počty incidentů, se tentokrát do čísel promítl i nárůst …

Kybernetické incidenty se v květnu 2023 pohybovaly vysoko nad průměrem za posledních 12 měsíců

NÚKIB vydal přehled kybernetických incidentů za květen 2023. Počet květnových incidentů (19) se pohyboval vysoko nad průměrem posledních 12 měsíců. Opět dominovaly případy, ve kterých došlo k narušení dostupnosti služeb, včetně DDoS útoků. NÚKIB také monitoruje další phishingové kampaně proti českým strategickým cílům a při jednom z květnových incidentů NÚKIB zaznamenal relativně nový trend v …

Kybernetické incidenty za duben 2023 se vrátily do průměrných hodnot minulého roku

NÚKIB vydal přehled Kybernetických incidentů za duben 2023. Počet kybernetických incidentů se po březnovém rekordním nárůstu způsobeném DDoS útoky vrátil do průměrných hodnot posledního roku. Nejčastěji evidovaným typem incidentů byly incidenty, které vyústily v nedostupnost služeb. V dubnu pokračoval trend intenzivních phishingových kampaní proti strategickým vládním cílům v zemích NATO, včetně ČR. Tyto aktivity, při …

NÚKIB je nově orgánem příslušným k autorizaci pro povolání a pracovní činnosti v oblasti kybernetické bezpečnosti

V souvislosti s novelizací zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, se k 1. dubnu 2023 dle §2, písm. k) Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) stal orgánem příslušným k rozhodování o udělení, prodloužení platnosti nebo odnětí autorizace pro povolání a pracovní činnosti, jejichž výkonu se příslušná profesní …