Provádíme audit připravenosti organizace na nový zákon č. 181/2014 Sb. (NIS2) dle aktuálního stavu jeho příprav ze strany NÚKIB (nis2.nukib.cz).

Audit připravenosti vypracovaný certifikovaným auditorem Vám položkově specifikuje povinnosti a opatření, které Vaši organizaci čekají po nabytí účinnosti nového Zákona o kybernetické bezpečnosti.

Vyžádejte si náš podkladový materiál na základě kterého Vám vypracujeme nabídku na provedení auditu připravenosti na NIS2.