Zajišťujeme nezávislý audit systému řízení bezpečnosti informací dle zákona č. 181/2014 Sb. a ISO 27001