Provádíme nezávislý audit IT & OT projektů a zjišťujeme soulad mezi požadovanou úrovní kybernetické bezpečnosti a skutečností