Provádíme nezávislý audit kybernetické bezpečnosti zdravotnických zařízení dle zákona 181/2014 Sb. a aktuálních požadavků správních orgánů